Wczytuję dane...

Kosmetyki biodynamiczne

Kosmetyki biodynamiczne

Kosmetyki biodynamiczne to kosmetyki oparte na bazie roślin uprawianych zgodnie z biodynamiczną strategią uprawy. Wysiewane i zbierane zgodnie z kalendarzem biodynamicznym, który powstał wyłącznie w oparciu o obserwacje cykli natury.


Czym to jest ta biodynamika?

Biodynamika to świadomość otaczającego nas świata, obserwacja przyrody…

Biodynamika jest systemem zrównoważonego rolnictwa opracowanym przez austriackiego filozofa - mistyka Rudolfa Steinera w 1923 roku, dwa lata przed jego śmiercią. System rozwinął się w toku wykładów, które Steiner przedstawił rolnikom, którzy zwrócili uwagę na spadek jakości warzyw, utratę żywotności nasion, oraz na potrzebę „odżywienia” gleby.
Tak jak w przypadku całej jego pracy, ta była inspirowana przez Archanioła Michała i przedstawiona była nie jako dogmat, lecz jako punkt rozpoczynający dalszy rozwój.

Ekologiczna i biodynamiczna uprawa roślin są zazwyczaj omawiane wspólnie. W rzeczywistości są to nieco inne metody, choć ich cechą wspólną jest oczywiście to, że opierają się na uprawie roślin z poszanowaniem gleby jako takiej oraz środowiska naturalnego jako całości, czyli m.in. na rezygnacji ze sztucznych nawozów i środków ochrony roślin, oraz na wykorzystaniu naturalnych mechanizmów wspierających, istniejących w ekosystemie...

Podstawową różnicą pomiędzy uprawą ekologiczną i biodynamiczną jest to, że uprawa biodynamiczna wychodzi „poza Ziemię". Oparta jest bowiem na założeniu, że na to, czy i jak rośliny rosną wpływ ma również kosmos i układ planet, w tym położenie słońca i księżyca względem Ziemi.

Jeśli przyjrzymy się starym powiedzeniom dot. zajęć ogrodniczych czy prac gospodarskich, szybko zauważymy dużą wagę, jaką przypisywano rytmowi słonecznemu, a także księżycowemu. Wiele z w/w mądrości ludowych, zwłaszcza tych dot. działania słońca, zweryfikowano naukowo, potwierdzając ich słuszność. Kwestia wpływu księżyca jest bardziej kontrowersyjna, choć dostrzeżono, że bywa on odpowiedzialny za pewne zachowania zwierząt czy stany emocjonalne ludzi, a także za szybkość wzrostu roślin i ich dorodność.

Rolnictwo biodynamiczne opiera się na ścisłym przestrzeganiu rytmów słońca i księżyca. Rytm słoneczny, który jest rytmem rocznym, jest najważniejszy, bo najbardziej wpływa na wzrost roślin i rozwój zwierząt. Rytm księżyca - miesięczny - pełni rolę komplementarną.

Biodynamika zakłada ścisłą zależność ZIEMIA - CZŁOWIEK – KOSMOS. Mówi o tym, że są siły działających na Ziemię i wpływające na życie roślin, zwierząt i człowieka. Człowiek może wykorzystać te siły by potęgować ich wpływ na uprawiane rośliny: np. poprzez dopasowanie siewu, sadzenia, pielęgnacji i zbioru roślin do rytmów księżyca czy poprzez uprawę w harmonii ze światłem i temperaturą.

Energia docierająca do Ziemi ma wpływ na wszystkie organizmy żywe. Kalendarz biodynamiczny oparty jest włalsnie na tym, że Energia zmienia się każdego dnia przez zmieniający się układ ciał niebieskich: planety, Słońce, Księżyc.

Badania wykazały, że uprawiane biodynamiczne rośliny zawierają większą ilość polifenoli niż normalnie uprawiane. Polifenole to organiczne składniki, które pomagają roślinie uniknąć zniszczenia przez słońce. Są np. w czerwonym winie, czarnej czekoladzie, oliwce. W kosmetyce polifenole roślinne działają na zasadzie zmiatania wolnych rodników odpowiedzialnych za starzenie się naszej skóry.

W odróżnieniu od konwencjonalnego rolnictwa, gdzie nacisk kładzie się na maksymalny urodzaj i maksymalny rozmiar produktów oraz dużą uwagę skupia się na szkodnikach i ich eliminacji, celem biodynamiki jest optymalny zrównoważony urodzaj, zmniejszenie szkód wyrządzonych przez „szkodniki” poprzez przyciągnięcie ptaków i naturalnych owadożerców.

W przeciwieństwie do popularnego przekonania atak owadów jedynie uzdrawia rośliny, tak, więc kiedy rośliny są w pełni sił witalnych, są wolne od chorób tak jak ludzie. Także poprzez stworzenie obszaru kompostowego na terenie gospodarstwa, pleśnie, grzyby, larwy i owady mogą poczuć się uhonorowane za ich cenną pracę i nie powodować niszczenia liści oraz owoców, co niejednokrotnie czynią w trakcie konwencjonalnych praktyk.

Jedynym ośrodkiem certyfikującym uprawy biodynamiczne jest niemiecka jednostka DEMETER. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, kosmetyki biodynamiczne to niekwestionowana i najwyższa jakość.

Do kosmetyków których produkcja oparta jest na kalendarzu biodynamicznym należą kosmetyki :

Martina Gebhardt

Pamiętajmy, że siły natury są potężniejsze, niż to, co wytworzy człowiek w ciągu tysięcy lat.